Nội dung

Style Switcher

đóng góp của lĩnh vực khai thác đối với kinh tế xã hội

14Feb 557

Thành tựu nổi bật và đóng góp của KH&CN trong thực hiện ...

2020-1-14 · Thành tựu nổi bật và đóng góp của KH&CN trong thực hiện các mục tiêu phát triển của ngành Công Thương. Đọc bài. Trong giai đoạn vừa qua, ngành Công Thương đã có những bước phát triển mang tính đột phá, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của đất nước, hoàn ...

liên hệ chúng tôi
12Feb 726

Vai trò của tài nguyên thiên nhiên đói với tăng trưởng và …

Vai trò của tài nguyên thiên nhiên đói với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Vai trò của tài nguyên thiên nhiên đói với tăng trưởng và phát triển kinh tế. 15. 9,680. 46. Đóng góp của lao động và tài nguyên thiên nhiên trong sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam.

liên hệ chúng tôi
27Feb 545

Văn hóa

2021-10-25 · Hội nghị Trung ương 9 khoá XI xác định: "Văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội". Việc thực hiện nhất quán, đồng bộ quan điểm này là điều kiện quan trọng để xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

liên hệ chúng tôi
9Feb 805

Doanh nghiệp khoáng sản Việt khẳng định thương hiệu trên ...

2021-10-8 · Các Hội nghị nhằm thông qua chiến lược, kế hoạch quản lý và khai khoáng bền vững, bảo vệ môi trường trong và sau khai thác, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác trong khối ASEAN nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực khoáng

liên hệ chúng tôi
30Feb 564

Kinh tế

2021-10-30 · Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự điều hành quyết liệt khẩn trương có hiệu quả của Chính phủ, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt mức Quốc hội đề ra, nền kinh tế tiếp tục phát triển, chính trị xã hội ổn định.

liên hệ chúng tôi
16Feb 1269

Phân tích đóng góp của TFP trong tăng trưởng …

2017-4-19 · 3.3. Đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế Trong giai đoạn 2001 - 2015, đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế khu vực TM-DV là 13,77%. Sự đóng góp âm của TFP là do sự lấn át đóng góp của vốn trong tăng trưởng kinh tế (91,16%).

liên hệ chúng tôi
30Feb 1883

sự đóng góp của internet vào phát triển kinh tế việt nam

 · Báo cáo của McKinsey đã đo lường sự đóng góp của internet đối với nền kinh tế VN. Cụ thể, internet đóng góp 0,9% trong GDP, trong đó có một phần đáng kể đến từ mảng tiêu dùng cá nhân, và đóng góp 1,6% trong tổng số 14,4% mức tăng trưởng GDP của VN.

liên hệ chúng tôi
2Feb 1507

Vai trò của khoa học

2020-5-22 · Trong các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ là một thành tố đóng vai trò rất quan trọng, xét về lý thuyết cũng như thực tiễn cho thấy khoa học - công nghệ luôn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua tác động đến tổng cung ...

liên hệ chúng tôi
18Feb 513

Nêu các chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của ...

Tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đối với kinh tế, xã hội Việt Nam : * Về kinh tế : - Tích cực : Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân ; thành thị theo hướng hiện đại ra đời ; bước đầu làm xuất hiện nền kinh tế hàng hoá ...

liên hệ chúng tôi
12Feb 1660

Ưu tiên đầu tư và quan tâm của các bên đối với lĩnh vực …

2020-3-3 · đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như giảm thiểu và thích ứng đối với biến đổi khí hậu. Tiềm năng phát triển của ngành lâm nghiệp là rất lớn nhưng một trong những khó khăn của ngành là đảm bảo nguồn

liên hệ chúng tôi
1Feb 723

10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012, khu vực kinh tế tập ...

2021-10-26 · (Haiphong.gov.vn) – "Sau 10 năm triển khai Luật Hợp tác xã 2012, kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX bước đầu thể hiện được chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, chứng tỏ ngày càng rõ nét hơn vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội với …

liên hệ chúng tôi
14Feb 1118

ĐÓNG GÓP CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO ...

2019-10-22 · đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam và năng lực cạnh tranh của khu vực này trước hết thể hiện ở tiềm lực về vốn. Xem xét vốn đầu tư toàn xã hội theo thành phần kinh tế cho thấy có sự dịch chuyển vốn từ khu vực kinh tế Nhà nước sang các khu vực

liên hệ chúng tôi
30Feb 1528

.: VGP News :. | Đồng Tháp ghi nhận ý kiến đóng góp của ...

2021-8-19 · Như vậy, trường hợp của ông Mai Văn Thép chưa thuộc đối tượng lao động tự do được hỗ trợ theo Quyết định 964/QĐ-UBND-HC. UBND thành phố xin ghi nhận những ý kiến đóng góp của ông và sẽ có kiến nghị lên trên. Chinhphu.vn

liên hệ chúng tôi
23Feb 1523

Vai trò của 5G đối với phát triển kinh tế

2021-8-30 · Vai trò của 5G đối với phát triển kinh tế - xã hội Kỳ vọng của 5G đối với nền kinh tế đã được thể hiện rõ nét trong những năm vừa qua. 5G tốc độ cao, độ trễ thấp và khả năng kết nối với số lượng lớn các thiết bị, nhiều hơn bất cứ công nghệ thông tin di động nào trước đây có thể thực ...

liên hệ chúng tôi
22Feb 1193

ASEAN+3 thúc đẩy tự do hóa thương mại, liên kết kinh tế ...

2021-10-28 · Đối với việc khắc phục tác động của dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội bền vững, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ASEAN+3 cần hợp tác ổn định các nền tảng kinh tế-tài chính vĩ mô, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ người dân và doanh

liên hệ chúng tôi
7Feb 765

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố: Đồng hành doanh nghiệp ...

2021-10-8 · Quỹ Đầu tư phát triển đồng hành doanh nghiệp, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. TRONG ẢNH: Đại diện lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển tại hội …

liên hệ chúng tôi
28Feb 1734

Việt Nam nỗ lực đóng góp cho quan hệ đối tác chiến lược ...

2021-10-28 · Chia sẻ các ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Nga đối với duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

liên hệ chúng tôi
11Feb 1985

Kinh tế Việt Nam 2020: một năm tăng trưởng đầy bản lĩnh ...

Kinh tế Việt Nam 2020: một năm tăng trưởng đầy bản lĩnh. Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng ...

liên hệ chúng tôi
25Feb 1417

Kinh tế hoá để tăng đóng góp của ngành Tài nguyên và …

2009-6-22 · Kinh tế hoá để tăng đóng góp của ngành Tài nguyên và Môi trường cho nguồn thu ngân sách và GDP. Kinh nghiệm thế giới cho thấy đóng góp chính của khu vực ''tài nguyên và môi trường'' cho ngân sách là thuế đất đai, các loại thuế/phí môi trường, thuế khai thác, sử dụng ...

liên hệ chúng tôi
4Feb 1572

Khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, mở rộng ...

2021-10-15 · TCCS - Thời gian qua, việc đàm phán và ký kết thành công nhiều hiệp định thương mại tự do với các đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam đã mang lại nhiều cơ hội về tăng trưởng kinh tế, đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu; đồng thời, tạo động lực đổi mới trong nước, góp …

liên hệ chúng tôi
6Feb 756

sự đóng góp của internet vào phát triển kinh tế việt nam

Báo cáo của McKinsey đã đo lường sự đóng góp của internet đối với nền kinh tế VN. Cụ thể, internet đóng góp 0,9% trong GDP, trong đó có một phần đáng kể đến từ mảng tiêu dùng cá nhân, và đóng góp 1,6% trong tổng số 14,4% mức tăng trưởng GDP của VN.

liên hệ chúng tôi
29Feb 1168

Gazprom muốn phát triển thêm các dự án đầu tư …

2019-3-15 · Ông Vitaly Markelov cho biết, trong thời gian tới, Gazprom mong muốn phát triển thêm các dự án đầu tư mới tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, từ thăm dò, khai thác, vận chuyển đến chế biến, kinh doanh các sản phẩm dầu khí.

liên hệ chúng tôi
5Feb 1019

Chức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, thị trấn

Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

liên hệ chúng tôi
26Feb 1664

Kinh tế du lịch là gì? Các lĩnh vực kinh tế du lịch hiện nay

2021-9-14 · Cụ thể, Đảng xác định, khu vực KTTT, trong đó nòng cốt là các HTX, cùng với kinh tế nhà nước là nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, mức độ đóng góp của khu vực KTTT vào cơ cấu kinh tế quốc dân ngày càng suy giảm, từ trên 5% vào năm 2013 xuống còn gần 3,7% vào năm 2020.

liên hệ chúng tôi