Nội dung

Style Switcher

quản lý chất thải xây dựng

23Feb 1733

Giải pháp thu gom và xử lý rác thải xây dựng tiết kiệm chi phí

2021-10-28 · Quản lý và xử lý chất thải xây dựng cần tuân thủ những quy định sau: - Việc quản lý các chất thải xây dựng phải tuân thủ các nguyên tắc chung theo Điều 4 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành.

liên hệ chúng tôi
30Feb 1700

Siết chặt quản lý, xử lý chất thải nguy hại

2021-9-30 · Siết chặt quản lý, xử lý chất thải nguy hại. Trước thực trạng chất thải trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng mỗi ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên ...

liên hệ chúng tôi
19Feb 1745

CHXHCN Việt Nam Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý ...

2018-4-20 · cơ sở xử lý chất thải rắn 1.1.5 Xây dựng dự thảo mẫu hợp đồng cho dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn Phụ trương 1-11. Báo cáo về Xây dựng Mẫu hợp đồng chuẩn với các công ty quản lý chất thải rắn 1.1.6 Xây dựng dự thảo quy

liên hệ chúng tôi
6Feb 644

Hướng dẫn phân loại chất thải rắn xây dựng

2017-5-25 · Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng (CTRXD). Theo đó, các CTRXD quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định 38/2015/NĐ-CP phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh thành các

liên hệ chúng tôi
22Feb 1813

Yêu cầu khi thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng?

2021-9-28 · Chủ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng là các tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng. Do đặc điểm, tính chất và tác hại của chất thải rắn xây dựng đến môi trường, nên chủ thu gom, vận chuyển phải đảm bảo các yêu cầu sau:

liên hệ chúng tôi
13Feb 933

Thành phố Lạng Sơn: Khó khăn trong xử lý rác thải xây dựng

2021-10-13 · Một bãi rác thải xây dựng trên đường huyện 29 Song Giáp-Khánh Khê, đoạn thuộc xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Ông Hoàng Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hoàng Đồng cho biết: Hiện tượng đổ trộm rác thải xây dựng diễn ra phổ biến, công tác ngăn chặn xử lý rất khó ...

liên hệ chúng tôi
16Feb 577

Luận văn: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên đảo Lý Sơn, HAY

2019-12-12 · Luận văn: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên đảo Lý Sơn, HAY. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI PHẠM NGỌC ÁNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐẢO LỚN, HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ...

liên hệ chúng tôi
29Feb 832

Thông tư 08/2017/TT-BXD quản lý chất thải rắn xây dựng

1. Thông tư này quy định chi tiết về việc phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng được quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (sau đây viết tắt là Nghị định số 38/2015/NĐ-CP).

liên hệ chúng tôi
2Feb 1929

Xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không …

2021-6-8 · Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 3051/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí.

liên hệ chúng tôi
14Feb 858

quản lý chất thải rắn xây dựng

2021-9-19 · quản lý chất thải rắn xây dựng. Giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn Giải bài tập môn Vật lý lớp 6 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn được VnDoc sưu tầm và đăng tải, giúp các em học tốt môn ...

liên hệ chúng tôi
22Feb 1507

Hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải nguy hại ở Việt …

4. Vũ Thị Duyên Thủy (2009), Xây dựng và hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Đại học Luật Hà Nội. 5. Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải (2006), Giáo trình quản lý chất thải nguy hại năm 2006, Đại học Quốc gia thành phố Hồ

liên hệ chúng tôi
4Feb 775

Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn ...

2017-5-26 · Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng (CTRXD). Cụ thể, Thông tư quy định chi tiết về việc phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng được quy định tại Nghị định số 38 ...

liên hệ chúng tôi
15Feb 1704

Tìm hướng quản lý, xử lý phế thải xây dựng

2020-7-7 · Đơn vị sử dụng, quản lý bãi đã chất phế thải xây dựng thành đống cao từ 3-5m. Tuy nhiên, các đơn vị, địa phương vẫn bức xúc vì tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường.

liên hệ chúng tôi
23Feb 1099

Giải pháp thu gom và xử lý rác thải xây dựng tiết kiệm chi phí

2019-9-11 · Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới quản lý chất thải rắn từ hoạt động xây dựng được quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu (Có hiệu lực từ ngày 15/06/2015), theo đó:1. Chất thải rắn từ hoạt động xây dựng (kể cả cải tạo, phá dỡ công trình, gọi chung là chất thải ...

liên hệ chúng tôi
26Feb 1159

Quy hoạch Khu xử lý chất thải rắn Tam Nghĩa (Nam Quảng ...

2021-10-1 · Toàn cảnh buổi làm việc. Mục tiêu quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu xử lý chất thải rắn Tam Nghĩa nhằm cụ thể hoá Đề án Quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê ...

liên hệ chúng tôi
16Feb 1597

Giải pháp thu gom rác thải xây dựng, chất thải rắn xây ...

Quy định về thu gom rác, đổ rác thải xây dựng và xử phạt chất thải rắn xây dựng hiện nay. Theo nghị định số Số: 38/2015/NĐ-CP – 24/4/2015 của chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu thì. Theo quy định, để bảo vệ môi trường, các chủ nguồn thải không được ...

liên hệ chúng tôi
25Feb 764

Hà Tĩnh: Giải pháp nào cho bài toán rác thải xây dựng?

2021-9-30 · Cùng với rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng đang hàng ngày, hàng giờ được đổ tùy tiện tại nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan. Trong khi đó, chính quyền và ngành chức năng có phần bị đọng trong việc tìm lời giải để chấm dứt thực trạng này.

liên hệ chúng tôi
4Feb 1282

Hướng dẫn phân loại chất thải rắn xây dựng

 · Điều 3. Nguyên tắc quản lý chất thải rắn xây dựng 1. Quản lý CTRXD phải tuân thủ các nguyên tắc chung về quản lý chất thải có liên quan quy định tại Điều 4 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. 2.

liên hệ chúng tôi
24Feb 659

Các bước cơ bản trong quản lý chất thải – VIHEMA

2016-6-4 · Các cơ sở y tế phải có chính sách quản lý chất thải và kế hoạch quản lý chất thải. Chính sách quản lý chất thải thiết lập các ưu tiên chung, còn kế hoạch đi vào cụ thể việc thực hiện chính sách, nó dặc biệt quan trọng trong xây dựng hoặc cải tạo một hệ thống quản lý chất thải.

liên hệ chúng tôi
25Feb 1422

Quản lý chất thải rắn xây dựng: Cần có những giải pháp mới

2020-6-10 · Thực trạng quản lý và xử lý chất thải nói chung, chất thải rắn xây dựng (CTRXD) nói riêng đang là vấn đề nóng, nhức nhối của đời sống kinh tế xã hội Việt Nam. Chỉ riêng Hà Nội, theo thống kê sơ bộ mỗi ngày Thành phố phát sinh khoảng trên 2.000 tấn CTRXD.

liên hệ chúng tôi
22Feb 1735

Nghị định 09/2021/NĐ-CP quản lý vật liệu xây dựng

2021-9-29 · Điều 9. Quản lý việc xử lý, sử dụng chất thải trong sản xuất vật liệu xây dựng 1. Đối với các chủ cơ s ở phát th ả i tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt đ iện, phân bón, hóa chất, luyện kim và các cơ sở công nghiệp khác:

liên hệ chúng tôi
9Feb 1031

TẢI FILE EXCEL QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ...

2018-7-23 · Tải file excel quản lý chất lượng công trình. Mình xin chia sẻ bí quyết giúp các bạn quản lý chất lượng công trình xây dựng hiệu quả và nội dung cần có của bộ hồ sơ quản lý chất lượng công trình …

liên hệ chúng tôi
5Feb 1132

Rác thải xây dựng là gì ?

2019-9-11 · Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới quản lý chất thải rắn từ hoạt động xây dựng được quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu (Có hiệu lực từ ngày 15/06/2015), theo đó:1. Chất thải rắn từ hoạt động xây dựng (kể cả cải tạo, phá dỡ công trình, gọi chung là chất thải ...

liên hệ chúng tôi
24Feb 1376

Hướng dẫn Xây Dựng Kho Lưu trữ Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh từ kinh doanh thương mại và dịch vụ, từ các hàng hóa nhập khẩu có tính chất độc hại, không đạt yêu cầu hoặc hàng hóa tồn lưu đến hết hạn sử dụng, biến đổi chất dẫn đến phát sinh lượng lớn chất thải cần xử lý.

liên hệ chúng tôi
1Feb 1241

Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý chất thải rắn xây ...

Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Số hiệu. 02/HD-SXD. Cơ quan ban hành. Sở Xây dựng Thái Bình. …

liên hệ chúng tôi
1Feb 1472

Quy định quản lý và kiểm soát bụi, khí thải

2021-5-27 · Đôn đốc, kiểm tra các chủ dự án, đơn vị quản lý, thi công các công trình xây dựng, giao thông, cơ sở khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh (che chắn

liên hệ chúng tôi
25Feb 702

Xử lý chất thải rắn xây dựng: Nỗ lực đầu tư công nghệ cao

2020-6-10 · Rác thải xây dựng tuy rằng chỉ chiếm một tỷ trọng nhất định trong chất thải nói chung và phần lớn là hợp chất vô cơ, không độc hại nhiều như rác thải y tế, rác thải công nghiệp nhưng cũng cần thiết phải quan tâm và xử lý thỏa đáng.

liên hệ chúng tôi
6Feb 1084

hướng dẫn về công tác quản lý thu gom và xử lý chất thải, vệ ...

Sở Xây dựng hướng dẫn chung cho các huyện, thành phố mô hình hoạt động thống nhất trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý thu gom và xử lý rác thải đô thị.

liên hệ chúng tôi
14Feb 1908

Quản lý chất thải rắn xây dựng tại Hà Nội: Thiếu kiên quyết ...

2019-4-23 · Để khắc phục tồn tại, từng bước quản lý hiệu quả chất thải rắn xây dựng, cuối tháng 3-2019 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về đổ trộm chất thải rắn xây dựng ...

liên hệ chúng tôi
2Feb 728

Bài 4: Thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn

2020-6-10 · Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường, trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng chất thải rắn sinh hoạt và chất thải xây dựng được thu gom, phân loại có sự phối hợp với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định; các chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế được sử ...

liên hệ chúng tôi